تعمیرات اساسی

البرزپایا

در این مجموعه خدمات تعمیرات اساسی تجهیزات دوار و بازسازی های پیشرفته مطابق با استانداردهای بین المللی جهت احیاء قطعات اصلی و گران قیمت ارائه میشود


  1. دمونتاژ

  2. آنالیز خرابی

  3. تمیز کاری شیمیایی و بلاستینگ

  4. ترک سنجی، ارزیابی های ابعادی و هندسی

  5. بازسازی و احیاء قطعات حیاتی و گران قیمت

  6. مونتاژ

  7. تست و کنترل کیفیت

  8. نصب، راه اندازی و ردگیری عملکرد

    البرزپایا